Yaşam Hikaye mi?

Mine Özgüzel
Doğan Kitap
İstanbul 2023
142 sayfa

Yaşam Hikâye mi? Mine Özgüzel’in ikinci kitabı. İlk kitabı Edebiyat Terapi Doğan Kitap tarafından Nisan 2019’da yayımlanan yazarın ikinci kitabı da yine aynı yayınevinden, Kasım 2023’te okurla buluştu.

 “İlk kitabım insanlara ulaşmak içindi. Peki ya ikinci? Yaşamımda yazmaya değer bir şeyler var mı, diye sordum kendime. Cevap güçlü bir ‘Evet’ti.” diyor yazar Yaşam Hikâye mi?’nin yazılma serüveni için. “Mesleğim  boyunca yaşadığım hikayeleri insanların okumalarını istedim. Bu noktadan kendi hikâyelerine dönebilirler ve belki de kendilerine. Okunması gerektiğine inandığım hikâyelerdi bunlar,” diye ekliyor kitabın işlevine yönelik düşüncelerini aktarırken. 

Peki neler bulacak okur Yaşam Hikaye mi’de?

Kitap beş bölümden oluşuyor: Başlarken, Hayatımızın Hikâyesi, Vakalar, Anlatımlar ve Dinlemeler, Terapiler. 

Başlarkenbölümündeyazarın lise yıllarında yazarlarla ve kitaplarla tanışması, okumalarının etkisiyle psikolojiye ilgi duyması, eğitimine bu alanda devam etmesi, terapilerinde okuduklarından yararlandığı anlatılıyor. Sorgulamalar, arayışlar, kendimiz, benliğimiz, bilinçaltında birikenlerden habersiz anlattığımız üst hikayeleri irdeleyen yazar bölümün sonunda okura şu soruyu soruyor:

“İşte artık seçim sizin. Kendi biricik yaşamınızı varlığınız olarak mı yaşamak istersiniz, yoksa kendinize ait olmayan anlatımlarınız içinde bir hikayeci olarak mı?”

Hayatımızın Hikâyeleri” bölümünde, hikâyemizin yaşamımızın zeminini oluşturduğu ve kendi benzersiz hikâyemizi inşa etmenin kendimizi yaşamak olduğu tespitini yapan yazar, hikâyemizle yola çıkmak, gerçek hikâyeye girmek, hikâyemizden geçmişimize geçiş, kendimizi yazmak ve yaratmak, benliğimizin oluşumu, iç benin keşfi gibi konuları irdeliyor.

“Vakalar”  kitabın en uzun bölümü. Bu bölümde terapiye gelen danışanların hikâyeleri aktarılıyor ve terapistin onlardan çıkarımları anlatılıyor.

Anlatımlar ve Dinlemeler” bölümünde terapistlerin tutumlarının nasıl olması gerektiği, danışanı dinlerken terapistin kendi düşünce ve duygularına da yolculuk yaptığı, bir anlamda karşılıklı terapi yapıldığı, terapinin bir yolda olma hali olduğu, bilinçli, kendinden ayrışarak dinlemenin anlam ve yararı, kendi hayatımızın yaratıcısı olabilmemiz için ilk önce dışarılardan içerilere doğru kendi hayatımızın içine girmemiz gerektiği, böyle yaparsak kendi hayat sahnemizdeki gerçek yerimizi alabileceğimiz anlatılıyor. 

Terapiler” bölümünde terapinin kendimizi tanıma ve ortaya koyma cesareti verdiğini, bizi kendimize ait iç hikâyeye götürdüğünü, bilindışının ucu bucağı olmadığını, bütün zenginliğimizin bilinçdışının derinliklerindeki dinamiklerde olduğunu,terapilerle kendimizi keşfedeceğimizi anlatan yazar “Terapiler kendini yaratma sanatıdır,” diyor.

Ön kapakta kitap adı olarak yer alan Yaşam bir Hikâye mi? sorusu arka kapakta “Yaşamımız, gerçeğimiz bir hikâyedir,” cümlesi ile yanıtlanıyor. 

.