Atölyeler

Katılımın ücretsiz olduğu atölyelerimiz 15 kişiyle sınırlı olacak. Her ayın 3. haftasında Nuri Pakdil Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde (Kızılay-Ankara) buluşacağız. Bize katılmak isterseniz e-maille başvuruda bulunabilirsiniz.

Bizim Çağ Atölye, Fatma Yangın Ekşioğlu‘nun yönetiminde yazınsal metinlerde özgünlük ve yaratıcılık üzerinde duracak, Matisse’in Işığı’nı bu yönüyle inceleyecek.

Bizim Çağ. Atölye, Sibel Unur Özdemir’in yönetiminde çocuk ve gençlik edebiyatında eleştiri üzerinde durdu, Yapay Zekanın İsyanı‘nı bu yönüyle inceledi.

Bizim Çağ. Atölye, Sevda Müjgan‘ın yönetiminde çocuk edebiyatında dile anlatım üzerinde durdu, Adından Belli Kuşlar Köyü‘nü bu yönüyle inceledi.

Bizim Çağ Atölye, Emine Ballı‘nın yönetiminde kurgu, olay örgüsü, çatışma üzerinde durdu, Kozmik Yumurta’yı bu yönüyle inceledi.

Bizim Çağ Atölye, Ayşen Kılıçarslan Göksu‘nun yönetiminde kurgu metinlerde konu tema ileti üzerinde durdu, Küçük Ağaç’ın Eğitimi‘ni bu yönüyle inceledi.

Bizim Çağ. Atölye, Nermin Küçükceylan‘ın yönetiminde yazınsal yapıtlarda karakter yaratmak üzerinde durdu, Şeker Portakalı‘nı bu yönüyle inceledi.

Bizim Çağ Atölye, ikinci buluşmasında Münevver Oğan‘ın yönetiminde resimli çocuk kitaplarını masaya yatırdı.

Bizim Çağ Atölye, ilk buluşmasında Sevda Müjgan’ın yönetiminde fantastik edebiyat üzerinde durdu, Momo’yu inceledi.