İnsanın Anlam Arayışı

12 Mayıs 2023
Dilek Parin
Görsel Sanatlar Öğretmeni-Sıkı okur

İnsanın Anlam Arayışı

İnsanın Anlam Arayışı, öncelikle okunması gereken kitaplardan biridir. Psikiyatrist Dr. Frankl nazi toplama  kamplarında yaşadığı deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı özyaşam öyküsünde  çağdaş varoluşculuğu yorumlamış, logoterapi adı verilen psikoterapi kuramını gerçekleştirmiştir. Dr. Frankl toplama kamplarında yaşadığı  fiziksel ve ruhsal acılarla baş etmek, ruhsal özgürlüğünü kaybetmemek için mücadele eder. Ona göre hayatı anlamlı kılan sadece yaratıcılık ve zevk değildir. Acı ve ölüm hayatın bir parçasıysa onlar olmadan yaşam tamamlanmaz. Ancak insan acıyı yaşadığında verdiği kararlar ve seçimlerle hayattaki gerçek anlamı yakalayabilir. Bu konuda S. Freud’un savunduğu insanlara aynı koşulları sunduğumuzda aynı tepkileri verirler düşüncesinden ayrılır. Ona göre koşullar  ne olursa olsun insan yaşamının amacını ve anlamını ancak içsel özgürlüğünü koruyarak bulabilir.