Henriette

14 Temmuz 2023
Recep Nas
İngilizce Öğretmeni-Yazar

Vadideki Zambak

Kadın roman ve öykü yazarları gibi okuduğum edebî yaratılarda da ilgimi her zaman kadın karakterler çekmiştir. Vadideki Zambak’ın Henriette’sini tanıyıncaya dek aşkı uğruna giriştiği soylu ve zorlu mücadelesiyle benim kahramanım Anna Karenina idi. Aslında, derinlemesine yapılacak bir okumada görülecektir ki bu her iki karakterin de ortak yönleri oldukça fazladır. Örneğin her ikisi de kendilerinden yaşça büyük, geleneklere sıkı sıkıya bağlı, yer yer bağnazca bir dindarlığın pençesinde kıvranan, etraflarındaki insanlara hayatı zehir eden, kendilerinden yaşça büyük adamlarla evlidirler. Henriette’yi Karenina’ya göre benim gözümde daha bir kahraman kılan yapılanması, sıkı sıkıya tutunduğu aile bağları içine sevdiği genç adamı, Felix’i de katma, ona duyduğu aşkı ölümüne dek yüreğinin en derin ve en nadide köşelerinde besleyip büyütmede gösterdiği asil ruhuydu. Sürekli hastalanan iki çocuğuyla birlikte huysuz, aksi, geçimsiz kocasının bitmez tükenmez nobran tavırları karşısında sergilediği anlayışlı, hoşgörülü tutum; bu hengâme içinde bile kutsal analık duygusuyla Felix’e gösterdiği sevgi kutsanası bir saygıyı her zaman hak etmiştir benim gözümde. Felix’i öyle derin duygularla sevmektedir ki kutsal bir mertebeye yükseltmek uğruna bu sevgiyi önce anacıl duygularla beslemiş, sonra, Felix’in genç bir adam olduğu süreçte ona bir kız kardeş duyarlılığıyla yaklaşmış, ölümüne yakınsa sevgilisini (Felix’i) kendi canından bir parça olan kızı Madeleine’e vasiyet etme yüce gönüllülüğünü gösterebilmiştir. Hatta Felix’in Paris’te görevdeyken aşk ilişkisi yaşadığı İngiliz sevgilisi Lady Arabella’ya karşı duyduğu kıskançlığı kutsal analık duygularıyla kamufle edebilmiş, bu kıskançlık duygularını Felix’e ancak ölümüne yakın itiraf edebilmiştir. Aşkı uğruna giriştiği mücadelede yenik çıkmış olsa da, Henriette’nin karmaşık iç dünyasının önüne sürekli engeller çıkaran çakıl taşlarını birer birer temizlemede gösterdiği güçlü karakteri ve güçlükler içinde geçen yaşamında aşkını bu zorlu yaşamına kutup yıldızı kılmadaki ödünsüz tutumuyla benim için hâlâ yan dairemde yaşayan bir kahraman Henriette.