Fotoğrafların Anlattığı

Fotoğrafların Anlattığı
Aile Belleğini Yeniden Okumak
Christine Ulivucci
Çev: Z. Yılmaz Kahyaoğulları
T. İş Bankası Kültür Yayınları
Temmuz 2023, İstanbul
224 sayfa

Paris’te analitik ve kuşaklar arası psikoterapi uygulayan, fotoğrafları tedavi edici bir araç olarak kullanan Christine Ulivucci’nin kaleme aldığı Fotoğrafların Anlattığı- Aile Belleğini Yeniden Okumak adlı kitap, Zehranur Yılmaz Kahyaoğulları tarafından Türkçeye çevrildi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından okurla buluşturuldu.

Kitap; “Aktif Bellek”, “Bakış ve Söz”, “İnşanın Aracı Olarak Fotoğraflar”, “Miras kalan Fotoğraflar”, “Aile İmgesi”, “Bireysel Portreler ve Benlik İmgeleri”, “Hikâyenin Geçtiği Mekânlar”, “Dirilme ve Hayatta Kalma”, “Gölgeli, Bulanık, Bozuk Fotoğraflar”, “Eylem Olarak Fotoğraf” olmak üzere on bölümden oluşuyor. 

Ulivucci, “Giriş” yazısında fotoğrafların insan yaşamındaki yerini şöyle belirliyor:  “Hayatımızda olan biten şeyler hakkında bilgi veren değerli bir göstergedir fotoğraf, aynı zamanda özümsemesi güç bazı olayları değerlendirirken bize yardımcı olur. Eski fotoğrafları gözden geçirmek, yeniden anlamlandırma ihtiyacı hissettiğimiz bir hikâyeyi  ele almaya yardım eder.” (s. 2)

Fotoğrafın değerini şu cümleyle özetliyor: “Kendi geçmişine eğilen biri için fotoğraf, kıymetli bir terapi materyali olur.” (s. 3)

Sözlerini bir öneriyle sonlandırıyor: “Şimdi size imgelerle bezenmiş bu yolda yürümeyi, karanlık odaya girmeyi, perde arkasında dolaşmayı, sahtelikleri sorgulamayı, her bireyin bu kişisel fotoğraflardaki yerini duyumsamayı ve aile hikâyesinin ortaya çıkma ve şekillenme sürecine eşlik etmeyi öneriyorum.” (s. 4)

Fotoğrafların Anlattığı, “hatırlamak için, şekilleri silikleştiren unutuşla mücadele etmek için, kayıba karşı kendimizi korumak, ölümün yok ediciliğine karşı koymak için” çekilen fotoğraflar, “yalnızca geçmişteki fotoğrafçının bakışıyla var olmadığına, bugün bizim ona yönelttiğimiz bakışla da var olmaya devam ettiğine” göre fotoğrafların neler anlattığına kulak verme yolunda okuruna rehber olma görevini üstleniyor.