Edebiyatta Hukuk

Edebiyatta Hukuk
İnceleme-Derleme
Papirüs Yayınları
2023 İstanbul
480 sayfa

 Hikmet Temel Akarsu, Rana Hima, Fuat Sevimay, Mehmet Fırat Pürselim, Türkiz Özbursalı ve Sabri Kuşkonmaz tarafından hazırlanan Edebiyatta Hukuk, Şubat 2023’te Papirüs Yayınları’ndan çıktı.  Elli yedi yazar ve iki çevirmenin  seksen üç  yazıda, doksan dört  ayrı eseri incelediği kitap hazırlanırken seçilen eserlerin içeriğinin hukukla bir biçimde ilgili olmasına, katkı sunacak yazarların da  hukukçuların dışında, mimar, öğretmen, sosyolog, yazar, felsefeci, eleştirmen, editör, psikolojik danışman,  antropolog, köşe yazarı, öğretim üyesi, iklim değişikliği uzmanı, tarihçi gibi değişik meslek gruplarından yolu bir şekilde  edebiyatla kesişen kişilerden seçilmesine dikkat edilmiş. 

Okurun, edebiyatın ve hayatın içinde hukukun yeri ve önemi üzerine düşünmesinin amaçlandığı kitapta kapsamlı bir okuma listesi bulunuyor. Antik Yunan tragedialarından günümüz modern tiyatro eserlerine, Suç ve Ceza gibi klasikleşmiş romanlardan günümüz şiirlerine, Fahrenhayt 451 gibi distopyalardan Mülksüzler gibi ütopyalara, Benim Adım Kırmızı, İnce Memed gibi bu çağın ve coğrafyanın  önemli eserlerinden Yeniden Çarmıha Gerilen İsa, Bülbülü Öldürmek gibi dünya edebiyatının klasikleşmiş verimlerine uzanan geniş bir seçki yapılmış. 

Edebiyatımızda alanında bir ilk olan kitabın arka kapak yazısındaki “Kanunlar iktidarla birlikte değişir, gelip geçicidir. Kalıcı olansa adalet fikridir. Vicdan duygusunu tatmin eden bir mahkeme kararı yasaya aykırı olsa dahi halkın gönlünde onanmış demektir. Tam tersi uygulamalar ise toplum vicdanını yaralayarak yasaları tartışılır hale getirir. Adil bir dünya, toplumun vicdanında yer bulan yasalar ve hukukun üstünlüğü için bir işaret taşı olacağı düşünülen Edebiyatta Hukuk’un kara kaplı kitaplarda kalan değil, okuyanların ruhuna kazınan kalıcı bir yasa maddesi olmasını dileriz,”  ifadesi kitaba atfedilen önemi ortaya koyuyor. 

Hikmet Temel Akarsu, kitaba yazdığı ön sözde “Uygarlığı oluşturan temel yapıtlardan bihaber olunarak uygar bir dünya kurulabilir mi?” diye soruyor okura ve “Yanıt çok açık: Hayır!” diye yanıtlıyor soruyu.  Edebiyatta Hukuk’un bu boşluğu doldurmak üzere hazırlandığını belirtiyor.  “Daha adil bir dünya için…”