Türkçeyle Direnmek

Cumhuriyet’in 100. Yılında
TÜRKÇEYLE DİRENMEK
Hazırlayan:
Ertuğrul Özüaydın
Dil Derneği Yayınları,
Ankara 2023
320 sayfa

Ertuğrul Özüaydın’ın hazırladığı, düzeltisini Nermin Küçükceylan’ın ve Sevgi Özel’in yaptığı Cumhuriyetin 100. Yılında TÜRKÇEYLE DİRENMEK adlı kitap Dil Derneği Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. 

Dil Derneği Yönetim Kurulu tarafından kaleme alınan sunuş yazısında yapıtın yazılış amacının “Karşı devrime hak ettiğini vermek! Susmamak!” olduğu belirtiliyor ve ekleniyor: “Bu yapıt Türk Dil Kurumunun kurucularının, laik cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün, TDK’nin ilk başkanı Samih Rıfat’ın, genel yazmanı Ruşen Eşref’in, saymanı Celal Sahir Erozan’ın ve üyesi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 91 yıl önceki güçlü sesini, bugünün gençlerine duyurmak amacıyla oluşturulmuştur.”

Yapıtta elli yazar, şair ve akademisyenin yazılarına ve şiirlerine yer veriliyor. Kitabın ortaya çıkış hikâyesi şu biçimde dile getiriliyor: 

“1988 Martından bu yana Çağdaş Türk Dili adlı aylık dil ve yazın dergisi çıkarıyoruz. Çağdaş Türk Dili (ÇTD) sürdürümcü yöntemiyle yaşayan ender dergilerden biridir. Her yıl temmuz-ağustosta özel sayılar yayımlıyorduk. 2021’de seçilen Sevgi Özel, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, Erkan Yücel, Kâmil Özdemir, Figen Çakmakoğlu, Prof. Dr. Hacer Ünlü, Kezban Gökçeoğlu, Semra Topçu, Nejdet Özer, Leyla Afşar’dan oluşan yönetim kurulumuz, Yayın Kolu Başkanı Ertuğrul Özüaydın’ın  cumhuriyetimizin 100. yılında özel sayı yerine oylumlu bir kitap hazırlaması için karar aldı. Kırkı aşkın yazardan, ozandan, ödünsüz aydından ürün istendi. Ürün gönderen tüm yazar ve şairlerimize teşekkür ederiz. Kuşkusuz bilime, sanatın bütün dallarına, yazına emek verenler bu yapıttaki  imzalarla sınırlanamaz. Yapıtta Cumhuriyet öncesinden günümüze dilimize ve ülkemize emek veren ustaların ürünleri, eylemleri olabildiğince anımsatıldı.”