İnce Memed

14 Temmuz 2023
Mahmut Aygül
Doktor-Sıkı Okur

İnce Memed, baskı zulüm karşısında direncin romanı. İnsanoğlu eziyet gördükçe yok olur, teslim olur gider. Bazen de efsaneleşen bir halk kahramanına dönüşür. Zulüm karşısında şiddete başvurmak zorunda kalabilirsiniz. Ama sizin şiddetiniz erdemlidir, özverilidir, haklının yanındadır. O yüzden ezilen insanların kahramanı olursunuz. İnce Memed olursunuz. Kömürü elmasa dönüştüren üzerindeki binlerce kaya yükü gibi zulüm ve eziyet de sizi ezip geçerken bazen de aşılmaz kalelere dönüştürür. Bu direnme gücünü inancınızın doğruluğundan, erdeminden, insan olmanın onurundan alırsınız. Kaldıkları mağarada günlerce süren çarpışma sonucu İnce Memed’in mermisi bitmek üzeredir. Artık teslim olmaya karar vermiştir. Girdiği birçok kuşatma ve pusudan kurtulmuş biridir. Çavuş, Memed’in teslim olma isteğine şaşırarak mağaraya girer. Gördüğü manzara karşısında hayrete düşer. Bir tarafta Memed’in çarpışmada ölen karısı, diğer tarafta yeni doğmuş oğlu yatmaktadır. Bu durum karşısında Çavuş, İnce Memed’i teslim almayı onursuzluk olarak görür. Askerlerini alır ve gider. İnsan dünyasında hatta savaşta bile erdemin, onurun varlığı; gezegenimizi içinde yaşamaya daha değerli kılmıyor mu? Bir yanda nobran, zalim, hak hukuk tanımayan gücü temsil eden Abdi Ağa ve bundan yararlanmak için etrafını saran bir avuç insan… Diğer tarafta yığınların umuduna dönüşen tüm Çukurova’ya ünü yayılan erdemi, özveriyi, naifliği, adaleti, sevgiyi temsil eden İnce Memed…

İnanıyorum ki sevgiye olan güç, güce olan sevgiyi aşınca dünyamız, insanlığımız daha aydınlanacaktır.