Gazetecilikte Geçen O Yıllar

12 Mayıs 2023
Selim Esen
Gazeteci-Yazar

Ne okumalı, nasıl okumalı, nasıl değerlendirmeli? Kanımca bu konu iki açıdan ele alınabilir. İlki okuyucunun yaşadığı ülke ve ülkenin sorunları, diğeri ise içinde bulunduğu ruh halidir. İkinciden başlarsak ruh haliniz iyimserlik, sevecenlik içeriyorsa örneğin Sait Faik ya da Halit Ziya Uşaklıgil önerilebilir. Birinci şık ile değerlendirdiğimizde ise yaşadığımız günleri ele alan, o günleri bize anımsatan, güncel kitaplar önerilebilir. Ben anı kitaplarını da önemserim. Özellikle yaşadıklarını okurun belleğine sunan gazeteci anıları. Önemlidir, hem de çok önemlidir. Oktay Ekşi’den Gazetecilikte Geçen O Yıllar, bu yönüyle benim için önceliklidir. İyi okumalar…