Bakışsız Bir Kedi Kara

12 Mayıs 2023
Salih Öztürk
Şair-Yazar

Bakışsız Bir Kedi Kara

Okumaya başladığım andan itibaren her dönem ve tür için değişik kitaplar beni tersyüz etti. İşte bu dediğim bir kitap zamanla anlamını yitirdi. Klasik anlatıdan, çağdaş anlatım biçimlerinden, rastgele kalemlerden, deneysel anlatılardan etkilendiğim dönemler olsa da unutma sandığında yerlerini aldılar. Haksızlık etmeyeyim, okuduklarımın toplamıyım. Bir kitap adı vereceksem diğer okuduklarıma haksızlık olacak. Alanı sınırlayıp şiir diyeyim. Ece Ayhan, Bakışsız Bir Kedi Kara. Şiir ve düzen arasındaki çatışmayı anlatan önemli bir yapıt olarak görüyorum. Ötekilerin hayatını, sokağın karmaşasını, sistemin ve toplumun hoşgörüsüzlüğünü anlatan önemli bir yapıt. Sistemin kurallarını dilin sözdizimini bozarak sistemden öcünü alan bireyin imgesel dili.